/سايت رضا قاسمي / الواح شيشه ای/  

نشريه ادبی


محمود مسعودی

گیلمجان
بخشی از رمان سفر مار

لطفاْ روی تصویرها کلیک کنید تا خوانا شوند!

1

2

3

4

برگرفته از نشریه مکث شماره دهم تابستان 79 ـ چاپ سوئد، انتشارات باران

 

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس
 


 

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت