گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

عليمراد فدائی نيا

دوم

(از مجموعه ضمائر)

اشاره :
مشاهده شد که اصطلاح «جريان  گريز» فهم نادرست ايجاد کرده است برای بعضی ها. قصد من از ساختن اين اصطلاح صرفاَ اشاره به يک ويژگی ست،  نه ارزشگذاری. ويژگی اساسی نويسندگان «جريان گريز» تجربه است و جست وجو. گفتن ندارد که تجربه، به خودی خود، ارزش نيست. چرا که در بطن هر تجربه امکان شکست هم هست. پس، اين تجربه های به بارنشسته اند که دارای ارزش اند.
انتشار ادبيات «جريان گريز» در دوات صرفاَ به نيت مطالعه ی ادبی ست: شناختن راه های رفته و تجربه اندوختن از شکست يا پيروزی نويسندگان پيش از ما. ای بسا راهِ به بن بست رسيده ی يک نويسنده  شاهراه باشد برای نويسنده ی بعدی. و ای بسا راهی که بزرگراه بوده برای نويسنده ای بن بست باشد برای نويسنده ی بعدی. کار دوات انتشار ادبيات جريان گريز است، داوری درباره ی شکست يا پيروزی اين نويسندگان موضوع ديگری است.
داستان عليمراد فدائی نيا از نشريه قلمک شماره 5 ـ دوره جديد سال 1372 برگرفته شده است.

دوات

برای خواندن داستان دوم از مجموعه ضمائرعليمراد فدايی نيا اينجا را کليک کنيد

 

پرونده ويژه
نويسندگان جريان گريز

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت