نشريه ادبی


 

بيژن نجدی

 

 

داستان های ديگر بيژن نجدی در دوات :

 داستان هاي نا تمام 

سپرده به زمين ـ بيژن نجدی

استخری پر از کابوس

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس
 

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت