/ صفحه ی نخست/ مقاله / داستان / شعر / الواح شيشه ای /  گفتگو / طنز / درباره دوات/

ghassemi3@aol.com


تأملاتی طنزآلود درباره کاربرد زبان در لهجه اصفهانی

اصفهانی نامه

سلمان صباحی

برای خواندن مطلب روی تصير کليک کنيد!

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت