/ صفحه ی نخست/ مقاله / داستان / شعر / الواح شيشه ای /  گفتگو / طنز / درباره دوات/

ghassemi3@aol.com

برگرفته از «نگاه ماه» ماهنامه هفت

 


وقتی از مرگ حرف می زنيم از چه حرف می زنيم؟
(نقد رمان همنوايی شبانه ارکستر چوبها)

علی مطلق

 

 

لطفاْ روی تصويرها کليک کنيد تا خوانا شوند

1

2

3

4

5

جوليوس سزار، هملت، جيان ماريوولونته(گفت و گو با رضا قاسمی) ـ بی تا ملکوتی

هراس آينه از آينگی ـ کيومرث پور احمد

اقتدار خاموش ديوارها ـ مجيد اسلامی

برزخ. همنوايی و بوف کور ـ فرزاد پورخوشبخت

هراس، حسرت طنز ـ روبرت صافاريان

سمفونی آدمک های چوبی ـ امير افشار

مجموعه نقدها و گفت و گوها درباره همنوايی شبانه ارکستر چوب ها

 

 

 

 

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت