Livre1

 

Harmonie nocturne
ترجمه‌ی «همنوايی شبانه‌ی اركستر چوب‌ها» به فرانسه

Editions Phébus :
12, rue Grégoire de tours
75006 Paris
Tel: 01 46 33 36 36
Fax; 01 43 25 67 69
bullet

... Dans ce huis clos où la tension ne cesse de croître, un meurtre est commis, et le narrateur, soumis à des interrogatoires de police, pourrait en être non seulement le principal suspect, mais aussi la victime. Dans ce contexte fantastique le détail le plus trivial peut prendre une importance inattendue. Ainsi Gabik, le chien énurésique et indiscipliné que le propriétaire sort tous les soirs, ne contribue pas seulement à l'ambiance générale, mais finit par subir une métamorphose dont il vaut mieux laisser au lecteur la surprise. Ce mélange de réalisme social et de fantastique, cet art du récit foisonnant et singulier font de cette méditation sur l'exil d'une inquiétante étrangeté le mariage inattendu des contes d'Hoffman et des Mille et Une Nuits. 
Gérard Meudal-L E MONDE DES LIVRES | 24.08.01 | 

bullet

Onirique et déroutant, ce première roman traduit en français de l'Iranien Reza Ghassemi mêle joliment les apparitions des djinns persans aux rêves incertains d'exilés désorientés. 
H.Ro.(Hélène Rochette), Valeurs Actuelles, 12 octobre 2001

bullet

Harmonie nocturne joue avec avec une virtuosité essoufflante d'incidents quotidiens débouchant sur l'imaginaire voire le fantastique. 
Tribune de Genève, 8 octobre 2001

bullet

L'univers de l'Iranien Reza Ghassemi est déconcertant. Sa petite planète peuplé de poètes, musiciens, amoureux, fous et anges, semble issue d'un conte persan. Mais Rana, Seyyed? le Prophète et Bénédicte vivent à Paris en 1990. 
K. Gargouri, Page d'es libraires, novembre 2001

bullet

The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra, Reza Ghassemi’s first Novel, is a rare example of Iranian postmodernist novel. Though the novel has a complicated structure, it is still well-crafted, readable and pleasing, a virtue that very often is not observed in Persian postmodernist novels. The present study analyzes the novel in the light of such terms as metafiction, ontological ambiguity, short circuit, the fall of grand narratives, decanonization, paranoia, absence, lack of certainty, and fragmentation. It hopes to conclude that The Nocturnal Harmony possesses all these characteristics of postmodernist fiction, not as an artificial collection of technical details, but as a natural consequence of narrating the confusion of a contemporary man who reflects the confusion of the world around him. Muna Hourvash, A Planet Out of Its Orbit: Postmodernism in Reza Ghassemi’s The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra

bullet

در اين فضای بسته كه دامنه‌ی التهاب لحظه‌ای از گسترش بازنمی‌ايستد، قتلي صورت می‌‌گيرد و در اين ماجرا، راوی كه تحت بازجويي پليس قرار دارد، احتمالاً نه فقط مظنون اصلی، كه مقتول هم هست. در اين زمينه‌ی وهم انگيز، هر چيز كوچك و پيش‌پا افتاده می‌تواند اهميتی غيرمنتظره پيدا كند. بدينسان، گابيك، سگ شاشو و بی‌نظمي كه صاحبخانه هرروز با خود به گردش می‌برد، نه فقط در ساختن فضای عمومی داستان سهم دارد، بلكه در پايان هم متحمل تناسخی مي‌شود كه بهتر است لذت غافلگيری‌اش بماند برای خواننده.
...
اين درهم‌آميختن رآليسم اجتماعی با فانتاستيك، اين هنر داستانگويی شگفت‌انگيز و جوشنده، از اين متن كه تأملی‌ست در باره‌ی تبعيد، غرابتی ترسناك می‌سازد: ازدواج غيرمنتظره‌ی داستان‌های هوفمان و داستان‌های هزار و يكشب.
ژرار مودال، روزنامه لوموند، 24 اوت 2001

bullet

جهان رضا قاسمی، نويسنده‌ی ايرانی حيرت انگيز است. سياره‌ی كوچك او مملو است از شاعران، موسيقيدانان، عشاق، ديوانگان و فرشتگانی كه به نظر می‌‌رسد ريشه در يك افسانه‌ی ايراني دارند. ولي سيد. پروفت ، رعنا و بنديكت در پاريس سال 1990 زندگی مي‌كنند. 
ك. گارگوری ـ مجله‌ی پاژ ليبرر. نوامبر 2001

bullet

اين نخستين رمانی كه از رضا قاسمی، نويسنده‌ی ايرانی، به فرانسه ترجمه شده‌است اثريست رؤيايی و ويران‌كننده. نويسنده، روياهای مختلف تبعيديانی سرگشته را به طرز زيبايي با ظهور جن‌های ايرانی درهم می‌آميزد.
هلن روشت ،‌ نشريه‌ی والور اكتوئل، 12 اكتبر 2001

bullet

«همنوايی شبانه» به شكلی استادانه و نفسگير با وقايع روزمره‌ای بازی می‌كند كه سر از خيال و وهم در می‌آورند.
نشريه تريبون دو ژنو، 8 اكتبر 2001

LE MONDE, 23 aout 2001

lemonde_harmonie.jpg (127274 octets)

ترجمه‌‌ی فارسی مقاله‌ی روزنامه‌ی لوموند
Valeurs Actuelle, 12 octobre 2001

valeures-actuelle.jpg (188612 octets)
ترجمه‌ی فارسی مقاله‌‌ی نشريه‌‌ی والور اكتوئل
Jeune Afrique - 14 janvier 2002

jeunafrique.jpg (117364 octets)
ترجمه‌ی فارسی نقد هفته نامه‌ی ژون آفريک
Page des libraires

pages_des_libraires.jpg (71724 octets)
ترجمه‌ی فارسی مقاله‌ی پاژ د ليبرر
Tribune de Genève, 8 octobre 2001

Tribune-de-Genève.jpg (38236 octets)
ترجمه‌ی فارسی مقاله‌ی تريبون دو ژنو
Note Bibliographiques, Novembre 2001
Note-bibliographiques.jpg (82658 octets)
ترجمه‌ی فارسی نقد ماهنامه‌ی نوت بيبليوگرافيک

   Suite  ادامه 

Accueil Remonter