خاکستر شدن تيره ي کمياب
(يادگرد غزاله عليزاده)

اين نوشته نخستين با ردر نشريه نقطه، شماره ي 6، تابستان 1375 چاپ شده است

 

براي مشاهده ي بهتر لطفاْ روي تصاوير کليک کنيد

Khakestar1.jpg (75099 bytes)1

Khakestar2.jpg (93445 bytes)2

Khakestar3.jpg (105493 bytes)3

Khakestar4.jpg (104156 bytes)4

 

 

 

 

برگشت