گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

samedi, 09 avril 2016

 اين دانمارکی های بربر!

جنايت و عبور از آستانه ی خردسالی


همه ساله، پسران جوان دانمارکی در کشتار وحشيانه ای شرکت می کنند که قربانيانش «کالدرون» ها هستند؛ نوعی دلفين با هوش، زيبا و معصوم که از سر کنجکاوی به انسان نزديک می شود به اين خيال خام که او دوست است نه دشمن.
چرا دانمارکی های به اصطلاح متمدن اين دلفين های بی گناه را قتل عام می کنند؟ اين کشتار وحشيانه نمادی تلقی می شود از عبور پسربچه ها به سن بلوغ. اين وحشيگری که به وسيله پسران جوان دانمارکی و با همراهی دولت دانمارک صورت می گيرد به نيت تبرک است و به مثابه آئين گذار.
عکس های اين کشتار وحشتناک را ببينيد(روی عکس ها کليک کنيد تا آنها را بزرگتر ببينيد).

در اين روزها که به سالگرد قتل های زنجيره ای نزديک می شويم شايد تماشای اين عکس ها کمک کند به درکِ ابعاد وحشتناک آن کشتارها و نيز کشتارهای وحشيانه سال 67 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت