گرداننده : رضا قاسمی Davat
    نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

دعوت به مراسم کتابخوانی

کتابخانه الکترونيکی دوات

تماس


حرکت با شماست مرکوشیو
(مجموعه سه نمايشنامه)
رضا قاسمی
انتشارات نیلوفر، تهران

 


معمای ماهیار معمار
رضا قاسمی
انتشارات نیلوفر، تهران


 
همنوايی شبانه ارکسترچوبها
 رضا قاسمی 
چاپ هشتم
 تهران ـ انتشارات نيلوفر

بایگانی نمايشنامه ها: 

 

 
   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می توانید لینک بدهید.

برگشت