/ صفحه ی نخست/ مقاله / داستان / شعر / الواح شيشه ای /  گفتگو / طنز / درباره دوات/

 

 

 

عبور از حلقه‌ی آتش 

دستچيني از روزنوشت هاي رضا قاسمي در الواح شيشه اي

(از 10اوت 2001 تا 17 سپتامبر 2002)

 

bullet

بخش اول

bullet

بخش دوم

bullet

بخش سوم

bullet

بخش چهارم

bullet

بخش پنجم

bullet

بخش ششم

bullet

بخش هفتم

bullet

بخش هشتم

 

آرشيو مقاله های رضا قاسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت