گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 


باب دیلن

دمیدن در باد

برگردان: علی حسینی

 

چند راه را آدم باید طى كند
پیش از اينکه آدم خطاب شود؟
بله، و چند دریا را باید فاخته سفید پرواز كند
پیش از اینکه آشیانه كند در شن؟
بله، و چندين بار باید گلوله توپ شلیک شود
پیش از اینکه براى همیشه تحریم شود؟
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد.

چند بار باید آدم سر بالا كند
پیش از اینکه آسمان را ببیند؟
بله، و چندتا گوش باید داشته باشد
پیش از اینکه گریه دیگران را بشنود؟
بله، و چند تا مرگ باید اتفاق بیافتد
تا بداند كه بسیاری مرده­اند؟
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد.

چند سال كوهى مى تواند پایدار بماند
پیش از اینکه شسته شود به دریا؟
بله، و چند سال باید مردمانى باشند
پیش از اینکه با آزدى زندگى كنند؟
بله، و چند بار آدم مى تواند سر برگرداند
و وانمود كند كه نمى بیند؟
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد
پاسخ، دوست من، دمیدن است در باد.
۱۹۶۲
                                                                                  

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت