گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

زيبا کرباسی

 

 

اووم م م

 

اووم م م مکث لای درزهای اووم م م

اتاقی دستپاچه

انگشتانِ  ليز می‌خورد از داغی ليوان اووم م م

نخ حرف ها در می‌رود از درز دست چپم

چراغ خواب دامن پليسه‌اش را تکان و خواب اووم م م

حروف    حرف از لابه لای دامنش اووم م م

در دخانيات دخالت می‌کنم طوری می‌پيچم دور دود که فراموشی پر از هواست اووم م م

ببلع و دم نيار   کمی ويار    کمی آبستن     کمی نيستن از هست اووم م م

و قو هوای سپيد پرانِ سينه‌ی آب    اينسو آنسو

دامن نرمم روشنی بريزد روی تخت آخ

می توانی چراغ را روشن کنی.

زمستان 2007

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت