گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

jeudi, 21 avril 2016

 زيبا کرباسی

دو شعر

 

 

نا خن نگاری یک

 اگر این زن همین پنجره است

پس آنکه باز و بسته می کندَش کیست؟

یا آنکه ازاوبیرون زل می زند چه می کند؟

یا این یکی که پرده تازه می کندَش چه می گوید؟

يا همین زن که بی پرده خود را از آن ناگهان پرت می کند!

 

 

ناخن‌نگاری شش

 

حالا

انگشتانی که از ماه بیرون کشیده

با ناخن های رنگی     نُه ماهگی ام را از گریه بلند می کند

به همین سادگی پستانم را در دهان کودکیم می گذارم     تا مادرم بزرگ شود

دیگر صدای گریه ات این سقف زودباور را روی سرم خراب نمی کند

 

 

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت