گرداننده : رضا قاسمی Davat
    نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

دعوت به مراسم کتابخوانی

کتابخانه الکترونيکی دوات

تماس

 

طنزهای ناخواسته 3

صفحه ی 1

صفحه ی 2

صفحه ی 3

 

براي مشاهده‌ي بهتر، روي تصويرها  كليك كنيد

 

با تلاش شبانه روزي و خستگي نا پذير پرسنل فداكار و جان بر كف، دستگاه Automatic Wind Shield Wiper and Washer در داخل كشور توليد شد.اين دستگاه كه قابل استفاده در كليه هواپيماهاي ناوگان هوائي كشور است مشابه خارجي بوده و با ارزبري كمتر از يك دلار در مقايسه با نمونه خارجي كه در حدود ده هزار دلار ارزبري دارد ، سالانه از خروج صدها هزار دلار ارز از مملكت جلوگيري نموده و علاوه بر آن زمينه اشتغال تعداد زيادي از متخصصين داخلي را فراهم آورده است.
توضيح عکس از وبلاگ دندانپزشک http://dentist.blogspot.com/

***

رفتم وب سايت موتلفه قسمت شهدا و زدم رو شهدای بعد از انقلاب یه پيج اومد بالاش نوشته بود: Not found !! فکر می کنم خيلی وب ديزاينر باحالی دارن!
برگرفته از وبلاگ مرمرو http://marjanalemi.blogspot.com/

***

 

***

 حق المواقعه (نزديكي
يكي ديگر از حقوق اختصاصي زن و شوهر مواقعه است. چنين حقي براي زن هر چهار ماه يك بار به وجود ميآيد و شوهر موظف است هر چهار ماه يك بار با تقاضاي زن مبني بر نزديكي اجابت كند بنابر اين بر مرد جايز نيست كه نزديكي با زوجه خود را بيش از چهار ماه ترك كند و منظور از وجوب چنين حقي براي زن صرف نزديكي است كه موجب غسل جنابت شود لذا انزال شرط نمي باشد و هم چنين مباشرت از دبر كفايت از آن حق واجب نمي كند.
مبداء حساب زمان چهار ماه از آخرين نزديكي ميباشد چنين حقي براي زن به او اختيار ميدهد كه از آن صرفنظر كند.
دكتر احمد اسماعيل تبار – مجله خانواده سبز- ژانويه 2001 شماره 34
به نقل از وبلاگ شبح http://newspectre.blogspot.com/

*

*

بدون شرح

( در باره‌ي حكم محكوميت عبدالله رمضان زاده)

وي (علي اصغر تشكري، معاون رئيس كل دادگستري استان تهران) در خصوص علت صدور حكم توسط دادرس گفت: «دادرس» هم قاضي است. و روز دادگاه، چون آقاي دقيقي ( رئيس دادگاه) كاري برايشان پيش آمده بود و نتوانستند در دادگاه حاضر شوند، حكم توسط آقاي بناكار (دادرس) صادر شد. روزنامه نوروز، چهارشنبه 19 دسامبر

 

***

فرمانده نيروي انتظامي ضمن استقبال از همکاري مردم گفته است که نود درصد مردم آنتنهاي ماهواره شان را داوطلبانه تحويل داده اند ايشان در توضيح داوطلبانه فرموده اند که ماموران ما به در منازل مي روند و مردم داوطلبانه آنتنهاي ماهواره شان را تحويل مي دهند در غير اين صورت ماموران با حکم قضايي وارد منزل مي شوند و آنتنها را جمع مي کنند به نظر شما عجيب نيست که فقط نود درصد مردم آنتنهاي ماهواره شان را داوطلبانه تحويل داده اند
به نقل از وبلاگ «خط قرمز»

***

 در مورد حادثه تروريستي حمله به مسيحيان در يك كليسا در پاكستان اين را يقين بدانيد كه اين اقدام كار صهيونيستهاست

روزنامه‌ي كيهان

 

***

اعتماد به نفس

***

از اظهارات سعيد حنايی 

 قاتل زنان مشهدي، در دادگاه

وي در مورد آخرين مقتول گفت: سوارش كردم و به طرف منزل آمديم. صد در صد مطمئن بودم كه معتاد است. درست نيست پشت سرشان حرف بزنم. اينها را پزشكي قانوني مي‌داند. وقتي وارد شد استثنائاً داخل يكي از اتاقها رفت. سريعاً از پشت سر با دستهايم خفه اش كردم و  روسري را دور گرنش پيچيدم. آن بار تحرك زيادي داشتم. جنازه را پيچيدم و پشت در گذاشتم، بعد رفتم سر كوچه، نوشابه خوردم و برگشتم. ديدم دارد نفس مي كشد. دوباره خفه‌اش كردم.

روزنامه نوروز 23، 9 ، 2001

***

 

¢÷‘ãõ ñþ¢“— ù¤‘“¤¢ üõ—‘¡ ¤‘㪠¥ üõò¨ ùêó—øõ –þãõ› ü¨‘þ¨ ¤þ“¢ ü줗 ‘®¤¢þõŸ
ùî ô÷îüõ÷ ¤îê ø –¨‘䢐 íþ Š¤‘î öþ :–êð ø ¢¤î ¢‘ì—÷ ëêøõ ù“ éó‘¡õ ø éó‘¡õ ù“
ùî ¢û¢“ ùŽ¤ ¤‘㪠ø é¢û öþ ë쟗 ù“ –“¨÷ ¤ üª¤¥ð ¢ª‘“ ù—¨÷ø— –óø¢ öø÷î‘—
ù¢¤î ô‘à÷ ëêøõ ù“ ñþ¢“— ¤ üêó‘¡õ ‘þ ø ¢ª‘“ ù¢¤î ü÷ø÷‘ì éó‘¡õ ù“ ñþ¢“— ¤ ý¢÷‘ãõ
‘õ üóø –¨þ÷ ñøŸ— ø ¤þþç— ñ“‘ì ü𢑨ù“ ùî ¢÷¤¢ ü—¤îê— Šô‘à÷ ö‘êó‘¡õ ¤þ¥ Š¢ª‘“
.ôþ¤¢ ñø“ì ¤ö ø¥¤ íþ öø÷ä ù“
ø ¢÷‘ãõ ø ¢÷î ‘êþ ¤ üó‘ãê ©ì÷ Šù÷þõ¥ öþ ¤¢ –¨÷ø— ùî ü¨î ‘ú÷— ¢þ‘ª :–êð ýø
¤¢ –¨÷ø— ùî ¢ø“ ý¢¤ø›ò ¢þúª ôøŸ¤õ Š¢÷î ñþ¢“— ô‘à÷ ëêøõ ù“ ¤ ’¤‘Ÿõ ü—Ÿ
.¢û¢ ô‘›÷ –þìêøõ ‘“ ¤ ¤‘î öþ ö¢÷¥
–‘¨ó› ý¤¥ð¤“ ‘“ ùî ù¢ø“ öþ Šô—¨û âó¯õ ùî üþ‘›‘— ö‘ªþ ¤‘îû¤ :¢¤î žþ¤¬— ýø
ø ö‘ìê‘÷õ ý¦—¤—¨ ø ý¦øóøŽ¢þ éã® ¯‘ì÷ ëþì¢ öþþ“— ø °¨‘• ø ©¨¤• ø ù¤à‘÷õ
–¤ø¬ ù“ ‘ú÷ ‘“ ø ¢¤î 餬 ¤ ý¢¢ã—õ –‘¨ó› Š‘ú÷ ý¤“ ’òì÷ ý‘ú÷‘õ¤ öþþ“—
¢¢ã— ùî ¢ª ’›øõ ¤õ öþõû ø ¢¤î ù¤î£õ ø –“Ÿ¬ üãõ› ø ù¤ú ù“ ù¤ú Ší— í—
!¢÷¤£ð“ ¤‘÷î ¤ ¢ø¡ ù—ª£ð ùªþ¢÷ ø ¢÷øª ñøŸ—õ ö¢÷¥ ¤¢ ‘ú÷ ¥ ý¢‘þ¥
 

گفت معانقه يعني چي؟ گفت يعني ماليدن گردن به گردن. گفت آهان! پس حالا مي‌فهمم مذاكره يعني چي

**

 

به زودي در اين مكان افتتاح مي شود

«مغازه‌ی مرغ و تخم آن فروشي»

يا

چگونه فارسی ننويسيم 

*

من خودم نمايش ديده‌ام كه دوازده ساعت به طول انجاميده؛ يعني از شش بعد از ظهر امروز تا شش بعداز ظهر فردا

قطب‌الدين صادقي- روزنامه آفتاب امروز، 5 سپتامبر 2001

 
   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می توانید لینک بدهید.

برگشت