گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

انجمن قلم ایران

(درتبعید)          

IRANIAN P.E.N. CENTRE

    ( IN EXILE) 

Info@iran-pen.org

بیـانیـه

 

                 اعتراض به توقیف ماهنامۀ کارنامه

 

   مدیرمسئول ماهنامۀ فرهنگی وادبی کارنامه اطلاع داد که این ماهنامه به دستورهیآت نظارت برمطبوعات به این بهانه که گویا خلاف عرف وخلاف شخصیت جمهوری اسلامی رفتارکرده است توقیف شده است.

   ماهنامۀ فرهنگی، اجتماعی وادبی گارنامه را هوشنگ گلشیری به سال 1377 بنیان نهاد وطی هفت سال چهل ونه شمارۀ آن به طورمنظم منتشرشده است. این ماهنامه یکی ازوزین ترین نشریات ادبی است وآثارارزندۀ ادبیات مدرن ایران وجهان را منتشرکرده است . توقیف این ماهنامۀ نه تنها زیرپانهادن اصل آزادی بیان واندیشه است بلکه محروم کردن خوانندگان ازدستاوردهای ادبی وعامل فقرفزایندۀ فرهنگی جامعه است .

   انجمن قلم ایران درتبعید، خواهان رفع توقیف ازاین ماهنامه وازسایرنشریاتی است که درسالیان اخیربه بهانه های واهی توقیف شده اند.

                                                       انجمن قلم ایران درتبعید

                                                          15 آوریل 2005

 

 

 

 

رونوشت به انجمن جهانی قلم

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت