گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

برای آقای محمود مسعودی، مترجم واقعی و بافرهنگ

 

آقاي مسعودي عزيز،

همة علاقمندان تئاتر، شناختِ برنار ماري كلتس را مديون ترجمه‌هاي شما هستند. «در خلوت پنبه‌زارها» و «گزارشي از زندگي و آثار برنار ماري كلتس» را به ترجمه و تأليف شما خوانده‌ام.

اما اصل ماجرا: در جشنوارة تئاتر فجر 85، قرار شد ده شخصيت معاصر تئاتر جهان را در بولتن روزانة جشنواره معرفي كنم. يكي از اين ده نفر، برنار ماري كلتس بود. موقع تهية مطلب مربوط به كلتس، كه در شمارة نهم بولتن چاپ شد، علاوه بر چند بيوگرافي‌هاي كه از ميان مجلات و سايت‌هاي مختلف فرانسوي پيدا كرده بودم، نوشتة شما هم پيش رويم بود و از آن خيلي استفاده كردم. بعضي از جمله‌‌ها كه ظاهراً «در پاره‌اي موارد عين جمله‌هاي شما» از آب درآمده‌اند، در منابع فرانسوي هم بودند. از ميان اين منابع مي‌توانم به پرونده‌ي يكي از شماره‌هاي مجله‌ي «مگزين ليته‌رر» در رابطه با برنار ماري كلتس اشاره كنم. به هر حال، دوباره تاكيد مي‌كنم كه از نوشته‌ي شما خيلي بهره بردم و بر همين اساس، پاي مطلب نوشتم: «ترجمه‌ي اصغر نوري، و با استفاده از كتاب "گزارشي از زندگي و آثار برنار ماري كلتس" نوشته‌‌ي محمود مسعودي». ولي پاي اين مطلب، مثل نه مطلب ديگر، چاپ شد: «ترجمه: اصغر نوري». همين اشتباه در بازچاپ اين مطلب در روزنامه‌ي كارگزاران هم تكرار شد (اين بار، مسلماً به خاطر كوتاهي من). از سايت «آفتاب» و اينكه اين مطلب را از كجا پيدا كرده، بي‌خبرم.

اين توجيهِ «خام»، باعث نمي‌شود كه «خام‌‌كاري بي‌سوادانه»‌ي ديگري بكنم و از شما معذرت نخواهم: از اينكه نوشته‌ي شما به نام من جايي چاپ شده است، عميقاً متاسفم و از اين «شهرت آساني» كه به واسطه‌ي چاپ اين مطلب، و احياناً به واسطه‌‌ي اعتراض شما نصيبم شده، احساس شرم مي‌كنم.

آقاي مسعودي عزيز، اگر به سايتِ ايران‌تئاتر سر بزنيد خواهيد ديد كه اين «مترجم بي‌سواد و شهرت‌طلب»، سه سال پيش مقاله‌ي مفصلي به نام «تنهايي‌هاي كلتس» به فارسي ترجمه كرده است و اخيراً هم مقاله‌اي تحت عنوان «گوش دادن به كلتس» (براي شماره‌ي اخير مجله‌ي سيميا)كه هر دو از همان پرونده‌ي مگزين ليته‌رر انتخاب شده‌اند. مطرح كردن اين موضوع فقط به اين خاطر است كه بدانيد چقدر به كلتس، آثار او و تلاش در راه معرفي‌اش علاقمندم و «دزدي» از نوشته‌ي شما، فقط و فقط، به خاطر  تهيه‌ي مطلبي كامل بود براي بولتني كه خواننده‌هايش اهالي تئاتر بودند.

با وجود اين، چون اسم شما پاي آن مطلب نيامده، حالا به خاطر كوتاهي من يا اشتباه كسي ديگر، شما حق داريد مرا به هر جرمي متهم كنيد و من تمام‌شان را مي‌پذيرم.

        

با احترام، اصغر نوري

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت