گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کتابخانه دوات

تماسکارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

jeudi, 21 avril 2016 


معرفی کتاب

گزارشی بر داستان و داستان‌نویسی،

سعید هنرمند، کتابفروشی بامداد، تورنتو


 

گزارشی بر داستان و داستان‌نویسی عنوان کتاب جدید سعید هنرمند است که در 265 صفحه توسط انتشارات جوان کانادا منتشر شده است. کتاب شامل یک پیشگفتار و نُه جستار است که همه درباره‌ی تئوری‌های داستان‌نویسی یا بررسی چند رمان معروف است. برخی از این جستارها پیشتر در نشریات چاپ شده‌اند، اما به دلیل همخوانی موضوعی در کنار برخی جستارهای جدید دوباره چاپ شده‌اند. کتاب را به‌لحاظ موضوعی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست شامل جستارهایی است مربوط به تئوری‌های ادبی. جستار نخست به مقایسه‌ی تئوری کهن هندی احساسات پرداخته که در این روزها در غرب اقبال فراوانی یافته است. اگر تئوری بوطیقای ارسطو پایه‌ای بوده است برای بررسی ساختاری داستان، تفکری که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم توسط ساختارگرایان گسترش یافت؛ تئوری هندی گرایش دارد که داستان را بر پایه‌ی انگیزش‌های حس‌­اش بررسی کند. سعید هنرمند تئوری هندی را در یک بررسی مقایسه‌ای مطرح می‌کند و مبانی آن را با نمونه‌هایی در ادبیات کهن و معاصر نشان می‌دهد. در ادامه‌ی همین بحث در جستار دوم به ارتباط زبان با روایت می‌پردازد. در اینجا به مسئله‌ی شکل گرفتن و ذخیره‌ی احساس‌ها در روایت می‌پردازد و اینکه روایت از این طریق ابزار تولید معنا می‌شود. نویسنده در دو جستار بعد به بررسی پی‌ساخت (plot) می‌پردازد و یک جستار هم درباره‌ی تاثیر گفتمان مدرنیسم بر ساختار رمان‌های معاصر فارسی دارد.

در بخش دوم نویسنده به بررسی چهار رمان مشهور غربی و ایرانی می‌پردازد. هدف از این کار بیشتر ارائه‌ی رویکردهای مختلف در بررسی است تا نقد خود این رمان‌ها. در این بررسی‌ها هر رمان با پس‌متن‌های روایی‌اش به مقایسه گذارده شده است. نویسنده در دو جستار نخست این بخش به بررسی دو رمان امریکایی خشم و هیاهو و موش‌ها و آدم‌ها می‌پردازد و در دو نوشته‌ی بعد به بررسی کارهای گلشیری و دولت‌آبادی می‌نشیند. در دو نوشته‌ی آخر رمان‌های اصلی این دو نویسنده، یعنی شازده احتجاب و کلیدر محور اصلی بحث هستند، اما کارهای دیگر آنها به‌ویژه در یک چارچوب تاریخی به بحث گذارده شده‌اند.

 

فهرست مطالب کتاب چنین است:

پیشگفتار  PAGEREF _Toc200104870 \h 5

احساسات و کنشگرها ابزارهای مهم شناخت در روایت  PAGEREF _Toc200104871 \h 7

ارتباط دو سویه‌ی زبان و روایت  PAGEREF _Toc200104872 \h 29

پی‌ساخت در داستان  PAGEREF _Toc200104873 \h 55

تاثیر‏ گفتمان عقب‌ماندگى/ تجدد در ساخت داستان‌هاى معاصر فارسی  PAGEREF _Toc200104874 \h 91

چرا پی‌ساخت، روايت، داستان؟ توضيح چند اصطلاح  PAGEREF _Toc200104875 \h 115

خشم و هیاهو، درک متفاوت از زمان: شگردی مهم در شکل‌گیری خشم و هیاهو  PAGEREF _Toc200104876 \h 147

موش‌ها ‌و ‌‌آدم‌ها: قابیل‌ها ‌و ‌‌هابیل‌ها  PAGEREF _Toc200104877 \h 175

گلشيری در برخورد با گفتمان اصلی و بن‌مايه‌های داستان‌های فارسی  PAGEREF _Toc200104878 \h 201

واقعیت عریان: نگرشی متفاوت به واقعیت  PAGEREF _Toc200104879 \h 243

 

برای تهیه‌ی این کتاب با کتابفروشی بامداد در تورنتو با این نشانی http://www.sbamdad.com/node/498  یا چاپخانه‌ی کمپس (Campus Printing) با این شماره 1-614-261-7991 تماس بگیرید.

 


 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت