گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

نانام

دو کار تازه 

اشاره :

« In Dust Ria» که به گمان من يکی از بهترين کارهای نانام است سال ها  پيش در کتاب انهدوانا جاپ شده است. تازه گی اش به لحاظ انتشار آن در دوات است و لابد به اين لحاظ که بعد از اينهمه سال تازه می زند هنوز. کار دوم اما پيداست که مرکبش هنوز خشک نشده و مهر برزخی را دارد که قرار است نانام قبل را ببرد به نانام بعد.

دوات

 

 

In Dust Rial

 

سه‏ شنبه به تدريج توليد می ‏شد

بيرون ِ در گرسنگی و معده لواط می‏ كردند

دوشنبه بود.

زنبيلی در دست وارد شد

غدد مغزی شب را روی ميز گذاشت

و گفت: امشب كپسول فضا را در مقعد فرويد فرو می‏كنم

                                                               تا ستاره‏ ها جنسی شوند.

يك روز به عقب رفتم

و در تختی كه پستان ‏هايش را پرستيده بودم

                                       دستانم را حذف كردم.

با سبدی برگشت

گرسنگی و سه ‏شنبه را روی ميز گذاشت و گفت:

ديگر به روزه گرفتن نيازی نيست:

دستانت توليد شده ‏اند.


چهارشنبه بود.

 

***

 

 

برلين 2004 ـ بعد از دو هفته می‏ خواسم برگردم، ده ماه موندم.

براتيسلاوا 1997 ـ بعد از 6 ماه می‏ خواسم برگردم، 6 سال موندم.

دنيا 1964 ـ بلافاصله بعد از اومدن می‏ خواسم برگردم، 40 ساله كه موندم.

 

پـِلَنی نيس! تو اين خونه، صاب‏خونه خودِ خونه ‏س. می‏ری بشينی رو تخت می يفتی تو حوض. از حوض ميای بيرون می‏ خوری به سقف، می ‏زنی به سقف می يفتی رو تخت. ميای پاشی می ‏بينی يه نفر روبه روت لخت مادرزاد وايساده. جزئياتِ بدنشو تشخيص می ‏دی ولی نمی‏تونی بفهمی زنه يا مرد. يه بليط بهت می‏ ده:

واسه 40 سالِ بعد!

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت