گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

پگاه احمدی
 

دختری که روی نفت خوابیده

                                                                                  

دختری که روی نفت خوابیده

 منفجرت می کند

دختری که روی شعر خوابیده

روی نفت منفجرت می کند !

 

برادرم ! خواهرم ! پدرم ! مرگم !

مادرت مثل نفت منفجرت می کند

 

اینجا دری که کوتاه است

حلق ِ مرا گرفت !

 

نیمی زن ، نیمی رومی ِ برهنه ، نیمی زنگ ِ زورخانه ، منفجرت می کند !

 

آنقدر تُف کرده ام که دیگر حتی نمی توانم  تُف ات کنم باران !

اما هنوز می توانم لِی لِی کنم

با صندل هایم که پای زندگی را زد

یک لنگه پا به کوه بکوبم

آنقدر منگ

 که  پاسبان از آسمان بیفتد وُ توی هر دلی که غش کردم

از شانه ام  فرشته ای سفید برویَد !

کوری نمان ! چون مثل نور منفجرت می کنم !

 

سجّاده دل بده !

با خاک های عراقی ام وَ خاطره هایی از ناف ِ خیس ِ خرمشهر !

وقتی باران از کودکم به سینه های  کمان می رسد

آه ای دعای کافوری !

وقت ِ شُستن ِ ماه است !

منفجرت می کنم !

شیشه نبوده ام اما تاریخ قتل عام ِ تواَم انفجار !

 

سجاده دل بده !

که من ،

با قنوت ِ منفجرم کاری کنم

وَ از چهار راه ِ گلویم

یک کبوتر ِ زنده ،

که هنوز نفس می کشد

بیرون بیاورم !

وَ با دلم ، تمام انفجار دلم ، خونم ، تنم ، به آب بریزم !

 

بخوان دعای مرا ! باران بخوان !

 

 آنگاه ، من روی دامن ِ اُم ّ البنین ،

سر در پرهای قو فرو کردم

وَ دو کاسه ی آبی

در دست هایم منفجر شدند .

 

                                                   24 خردادماه 84

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت