گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

مجتبی پورمحسن
دو شعر

 

جسدم

جسدم را پيچيده اند لاي گريه و زاري
به موهايت چنگ مي زني
چنگ مي زنم به خاك
نگاهش كن! نمي تواند بايستد
جسد نه
جسدترم با بيني ام كه از كفن زده بيرون
تا بوي موهايت را از باد بگيردو بوي جسدم را
با لباسهايت تكيه داده اي به درخت
نمي توانم بايستم
كنارت ميان گريه و زاري
صدا مي برم به خاك
تا نشنوم
درختي با موهاي قرمز و چشمان قرمز و لبان قرمز بگويد
نگاهش كن، مرده!

 

همه

همه ي من به جز من
دست دارد در همه ي تو به جز تو
به جز تو مي رسم
همه هستم به جز من
با تو كه مي شوم
دستم از تو بيرون مي ماند
همه ي من با همه ي تو مي خوابد
به جز تو به جز من

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت