گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

پنج کار تازه از نانام

 'شعر' معاصر

حالا بند کرد‌ن به زبون
يکی نيس بهشون بگه بُمبِ ساعتی ساعت نيس؛ بُمبه!
*


خوارکسٌده ۴۰۰ نوع مختلف داره! مارو می گم. هر چی خطرناک تره نوعش بیشتره. کوسه ۵۰۰ نوع داره! آدم ۸۰۰ نوع!


*


هیچ اثری از مرگ من در تو نیست. تمامن قرنطینه!
می‌آید، سوار می‌شویم، می‌روی.
جاده‌ی سوم. می‌گویم اینجا گاهی آسفالت خم می‌شود،
می‌گویی: تو در سطر قبل ماندی، نیامدی.
*زندگی‌ام را مرگ تورقی می‌کند و می گذارد در قفسه.
می‌گویم کتابی نوشتم.*
حقایق نگفته‌ی بسیار. ظرف های نشسته. آبِ کم.

فروخته‌ام
جاذبه را به نیوتون
گردش زمین را به گالیله

و نشسته‌ام

تا بگویند

دیگر به تو ربطی ندارد.

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت