Davat

گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

دعوت به مراسم کتابخوانی

کتابخانه الکترونيکی دوات

تماس

 

jeudi, 21 avril 2016 

بیژن نجدی

 

 

پروانه‌گی‌های مقدّس 13

 

هر بار که من و پروانه

جلویِ آينه می‌رويم

و همديگر را می‌بوسيم

يکی چون من، يکی مثلِ پروانه

به آغوشِ هم می‌روند در آينه

و همديگر را می‌بوسند

بی‌آنکه بدانند که چه طعمی دارد بوسه

بی‌آنکه وجود داشته باشند

من و همسرم

خيلی غمگين می‌شويم.

 

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت