گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کتابخانه دوات

تماسکارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

 

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

samedi, 09 avril 2016 

پرونده ويژه: اروتيسم و ادبيات

 

توجه! 

خواندن اين متن برای اشخاص کمتر از 18 سال ممنوع است.
 

1 ـ افراد بالاتر از 18 سال هم اگر هيچ آشنائی با ادبيات اروتيک و زمينه های پيدايش آن نداشته باشند ممکن است با خواندن اين متن احساساتشان جريجه دار شود. دوات هرگونه مسؤليتی را از خود باز می کند!

2 ـ تا آنجا که به ادبيات مربوط است هيچ تفاوتی نيست ميان ادبيات اروتيک و غيراروتيک. جز اينکه اينجا، در ادبيات اروتيک، تن همانقدر دستمايه تأمل است که هر امر ديگری. طبعاَ، در فرهنگ هائی که تن تابو ست، برقراری ارتباط با آثار اروتيک آسان نيست. اگر بالاتر از 18 سال داريد و مطمئن هستيد که احساسات تان جريجه دار نمی شود کليک کنيد:

 

ديوان سيد جعفر خاکشير(بخش يکم)PDF, 1/39 Mo

ديوان سيد جعفر خاکشير(بخش دوم) PDF , 1/38 Mo

 

 

 

پرونده ويژه: اروتيسم و ادبيات

 

 

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت