جمشيد مشكانی

 

در اين جهان فقط دو چراغ می‌تابيد

يكي چراغ خانه‌ي تو بود

به ديگری نمی‌رسيدم هرچه می‌رفتم

 

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت