هفت هايکو ژاپنی

ترجمه حسن اميری

با هم كه شديم
به آرامى
چشمه را گِل كرديم !

كاواساكى
 

***

آی شب تاب !
دست هايم درحلقه ی تاريکی هاست

فوجیتا نااوکو


***

آبجو مىنوشم
همپياله ى مردانى
همه خالى بند !

اوكاموتو هيرومى

***

● آرامش پيش از طوفان :

هيبت زنم
وقتي كه ديگر از مساوات نميگويد
بس هراس انگيز است !

ماسامى

***

درياي مواج زمستان!
به تماشا آمده بودم
يا براي هراسيدن ؟

تانينو يوشي

***

از پس ضربه ي تبر
رايحه اي بس شگفت
از تن درخت خفته ي زمستان برخاست

***

با عبور مار
علف به آرامی کمر راست کرد

هن می کيوک

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت