/ صفحه ی نخست/ مقاله / داستان / شعر / الواح شيشه ای /  گفتگو / طنز / درباره دوات/

ghassemi3@aol.com

آندره ولتر

ترجمه بهمن صديقی

 

از يك مرگ به مرگ ِديگر

فردا در فراموشی بود

       تفريق ِصورت‌های 

سرگيجه

در تن پوش ژنده‌ی كودكی

 

دو دشنه

 گم شده بود 

در ذغال

برگرفته از نشريه  نگاه (چاپ پاريس)

 

مجموعه اشعار

Poésie :

Aisha *, préface d’Alain Jouffroy, Gallimard, 1966, (rééd. 1998).
Du prisme noir *, illustrations de Rebeyrolle, Fata Morgana, 1971.
De la déception pure, manifeste froid, Sautreau, Velter, Bailly, Buin, 10/18, 1973.
Dar-I-Nûr, Nulle part, 1983.
Velickovic, l’épouvante et le vent, Fata Morgana, 1987.
L’Enfer et les fleurs, illustrations de Saura, Fata Morgana, 1988.
L’Arbre-Seul, Prix Mallarmé, Gallimard, 1990.
Autoportraits, Paroles d’Aube, 1991.
Du Gange à Zanzibar, Prix Louise Labé, Gallimard, 1993.
Passage en force (1971-1974), préface de Bernard Noël, Le Castor Astral/ Les Écrits des Forges, 1994.
Ouvrir le chant, Le Castrol Astral/Les Écrits des Forges, 1994.
Étapes brûlées (1974-1978), Le Castor Astral/Les Écrits des Forges, 1996.
Le Haut Pays, Gallimard, 1995.
Zingaro suite équestre, dessins d'Ernest Pignon-Ernest, Gallimard, 1998.
Le septième sommet, poèmes pour Chantal Mauduit, Gallimard, 1998.
La vie en dansant, Gallimard, 2000.
L'amour extrême, poèmes pour Chantal Mauduit, Gallimard, 2000.
Zingaro suite équestre, Folio/Gallimard n°3385, 2000.
Une autre altitude, poèmes pour Chantal Mauduit, Gallimard, 2001.
L'Arbre-Seul, Poésie/Gallimard, 2001.

 

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت