نشریه ادبی

 

نانام
10 کار


اشاره : شش شعر اول برگرفته از دفتريست ‌ که اخيراْ منتشر شده است: « نبايد با ژوليت خوابيد و رومئو نبود»

 

In Dust Rial

 

سه‏ شنبه به تدريج توليد می ‏شد

بيرون ِ در گرسنگی و معده لواط می‏ كردند

دوشنبه بود.

زنبيلی در دست وارد شد

غدد مغزی شب را روی ميز گذاشت

و گفت: امشب كپسول فضا را در مقعد فرويد فرو می‏كنم

                                                               تا ستاره‏ ها جنسی شوند.

يك روز به عقب رفتم

و در تختی كه پستان ‏هايش را پرستيده بودم

                                       دستانم را حذف كردم.

با سبدی برگشت

گرسنگی و سه ‏شنبه را روی ميز گذاشت و گفت:

ديگر به روزه گرفتن نيازی نيست:

دستانت توليد شده ‏اند.


چهارشنبه بود.

 

***

 

ژاپن

پنج نسندلی به دور ِ يک نميز
يک نقوری
             و يک نادم

يک نروز
يک نديوار
        ( و يک رونرو).


***


زبان دوم من فارسی‌ست
زبان اولم فراموشی
و زبان مادری‌ام سکوت


***


(همه‌ی حقايق) Homeland


قله‌ی قاف با خانه‌ی من چهار ايستگاه فاصله دارد:
ايستگاه اول لانه‌ی سيمرغی‌ست بي‌پر
ايستگاه دوم لانه‌ی سيمرغی‌ست بی‌آسمان
ايستگاه سوم باغ وحشی‌ست که در آن سيمرغ دوم زندانی‌ست
و ايستگاه چهارم تلويزيونی‌ست
که در آن
سيمرغ اول سيمرغ سوم را می‌کند


***


مرگ گاهی هم رِگل می‌شود
نوار بهداستی‌های مصرفی‌اش آن وقت
می‌شود مرگ‌های ما


***


مرگ سه قدم برمی‌دارد
دو قدمی من
خيزی بلند
رد و بدل می‌شويم


***


براي در ک زندگي زن شدن اجباری‌ست
هيچ مردی درک دقيقی از زندگی نمی‌تواند داشته باشد مگر آنکه کُس داشته باشد
هيچ مردي درک دقيقی از کير نمی‌تواند داشته باشد مگر آنکه کيرنداشته باشد.


***


گلو رگ‌هايی دارد همريشه با طناب
بعضي‌ها از درون خفه می‌شوند

 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

 

 

 

شعرهايی از دفتر لکنت

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر آنکه به دوات لينک بدهيد.

برگشت